Integrationsmotor – koppla ihop dina system

För att koppla ihop företagets olika affärssystem och även för att koppla in externa IT-system kan man använda en integrationsmotor.

Blueintegrator

Blueintegrator är en integrationsmotor som enkelt integrerar ditt företags olika IT-system. Du kan både integrera interna system och koppla ihop dessa med externa system.

Tidigare har man gjort direktintegrationer mellan alla system. Detta har ofta skapat en massa problem som tagit tid och stor möda att lösa. Varje gång ett system lagts till eller tagits bort måste man ändra i alla de andra systemen.

Om man i stället använder sig av en integrationsmotor behöver bara informationen ändras i själva integrationsmotorn. Integrationsmotorn sköter sedan kommunikationen mellan de olika systemen och ser till att informationen som skickas och tas emot kan förstås av det aktuella systemet.

En integrationsmotor från Blueintegrator är ett perfekt val för din integration. Blueintegrator har jobbat med systemintegration i över 20 år och kan därför hjälpa dig att skapa affärsfördelar för ditt företag.

Varför integrera systemen

Om du kan koppla samman dina system så att de fungerar som ett enda vinner du många fördelar. Mycket manuellt arbete försvinner och du kan istället ägna dig åt att utveckla ditt företag. Det blir också färre manuella misstag eftersom en stor andel av uppgifterna sköts automatiskt. Du får också en bra kontroll på flödet i företaget, allt från leveranser och ordermottagning till leverans och fakturering.

Du kan även koppla in externa system, t ex från din logistikpartner och därmed automatiskt beställa transport för dina leveranser. Blueintegrator kan också kopplas så att du kan skicka elektroniska fakturor och andra elektroniska dokument.

Kontakta Blueintegrator om du behöver hjälp med att koppla samman dina system. De hjälper dig så att du får den bästa lösningen.